Bredania Transport werkt bij binnenlands vervoer onder de AVC condities. Voor internationale zendingen zijn de CMR voorwaarden van toepassing. Voor overige inslag, opslag en overslagactiviteiten gelden de Physical Distribution voorwaarden.

Voor vermelde voorwaarden is altijd de laatste leidend, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Downloaden kan ook:

AVC Voorwaarden
CMR Voorwaarden
Physical Distribution Voorwaarden

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bredania Transport is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bredania Transport niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bredania Transport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Bredania Transport is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Copyright 2010 Bredania Transport, alle rechten voorbehouden.